ნეირომარკეტინგი

ნეირომარკეტინგი ჰიბრიდული დარგია, რომელიც ნეირომეცნიერებას, ფსიქოლოგიას და მარკეტინგს აერთიანებს. მისი ფოკუსი სხვადასხვა მარკეტინგულ სტიმულებზე მომხმარებლის მიერ გამოვლენილი ცნობიერი და არაცნობიერი ემოციური და კოგნიტური რეაქციების შეფასებაა. ნეირომარკეტინგი, განსხვავებით ტრადიციული მარკეტინგისაგან, იყენებს მრავალ განსხვავებულ ნეირომეციერულ მეთოდებს, რომლებიც ახდენენ თავის ტვინის ელექტრული და მეტაბოლური აქტივობის ჩაწერას. ესენია: ელექტროენცეფალოგრაფია(ეეგ), მაგნიტოენცეფალოგრაფია(მეგ), ფუნქციური მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფია(FMRI), პოზიტრონულ-ემისური ტომოგრაფია(პეტ) და სხვა.

ლაბორატორია Z სრულად არის აღჭურვილი მსოფლიოში წამყვანი ნეიროტექნოლოგიური ბრენდი  ტობიპროს (Tobiipro) აპარატურით.

ჩვენი ტექნიკური აღჭურვილობა - ნეიროაპარატურა და ანალიტიკური პროგრამები

Tobiipro Eye Tracker Glasses

Tobiipro Eye Tracker Spectrum

Tobiipro LAB