ჩვენ ვეძებთ პასუხებს თქვენს კითხვებზე

ქცევითი ანალიზის ნეიროტექნოლოგიური ლაბორატორია

მინდინარე პროექტები

Zilis pozebi

ტემპერამენტის გავლენა ძილის პოზებზე

d9428486886181.5da72a7cebb60

პოსტპანდემიური ცვილილებები სამომხმარებლო განწყობებსა და ქცევაში

979a3885221979.5d75c370cdfc7

ტრენინგ ინდუსტრიის პოსტპანდემიური ცვლილებები

დასრულებული პროექტები

6caf4284506013.5d5ec1ddbeb85

მედია სივრცის ეკოლოგიის კვლევა

სოციალური დისტანციის ზეგავლენა ადამიანის ქცევაზე​

ჩვენი მისამართი

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

ქ. თბილისი. შატილის ქ. N4